Dansklærer med varsomhed og vovemod

Foredragsholder/forfatter: Jens Raahauge (formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion)

Indhold: Modersmålet er det sprog man på en gang anvender mest nuanceret og har sin identitet stærkest bundet op på. Det er det sprog som en dansklærer skal undervise både i, om og på. Dansklæreren har som opgave at udvikle og forfine elevernes / de studerendes erkendelses- og kommunikationsværktøj – og kan i den bestræbelse ikke undgå at røre ved den enkeltes personlighed og identitet.

I foredraget forsøger Jens Raahauge at pejle de faldgruber og glæder der knytter sig til at være dansklærer.

Målgruppe: Dansklærere og studerende med dansk som fag.

Kontakt: Aftale sker direkte ved henvendelse til Jens Raahauge på tlf. 25 42 18 45 eller jra@dansklf.dk