Få besøg af Læsefidusen

Foredragsholdere: Tove Krebs Lange og Henriette Langkjær.

Indhold: Få besøg af illustrator og forfatter til jeres indskolingsklasser. I vores oplæg viser vi hvordan Læsefidusen bliver til, og hvordan en illustrator arbejder. Vi præsenterer Læsefidusens bøger, og læser op af nogle af Læsefidusens kapitelbøger. Vi viser også hvordan en forfatter arbejder med en historie.

Disse oplæg giver ideer og fører til at elevernes sættes i gang med at skrive selv. De skal til slut i oplægget selv skrive og tegne deres egne små historier om Læsefidusen ud fra et oplæg som vi laver sammen med eleverne.

Tilknyttet bog/materiale: Udvalgte bøger fra systemet DANSKFIDUSEN

Kontakt: Aftale med forfatteren sker direkte ved henvendelse til Henriette Langkjær på tlf. 75 73 91 84 eller ahlangkjaer@gmail.com og Tove Krebs Lange på tlf. 21 43 53 77 eller tokl@webspeed.dk