At vurdere læremidler i indskolingen

Foredragsholder/forfatter: Dorthe Carlsen og/eller Jens Jørgen Hansen

Indhold: Læremidler er med til at iscenesætte danskundervisningen i indskolingen (hhv. mellemtrinnet og overbygningen) fordi læremidler er med til at pege på hvad eleven skal lære, hvordan eleven skal lære det og hvordan lærere kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere sin undervisning og elevernes læring.

Valget af læremidler er derfor helt centralt for læreren. Kurset handler om hvordan man som lærer kan forholde sig til og vurdere læremidler, der anvendes i indskolingen. Kurset beskriver hvad læremidler er, hvordan du kan analysere og vurdere læremidler og viser hvilken rolle læremidler spiller i undervisningen. Kurset er en hjælp til at kunne forholde sig reflekterende og vurderende til læremidler.

Kontakt: Aftale med forfatteren sker direkte ved henvendelse til Dorthe Carlsen på tlf. 73 22 70 92 eller dca@ucsyd.dk og Jens Jørgen Hansen på tlf. 40 44 01 98 eller jjh@ucsyd.dk