Kursusoplæg til mellemtrinnet

Oversigt over kursusoplæg:

"Avis? Naturligvis!"
Foredragsholder/forfatter: Gitte Martens Poulsen


"Billedroman – Ja!"
Foredragsholder/forfatter: Kurt Thybo


"Dansklærer med varsomhed og vovemod"
Foredragsholder/ forfatter: Jens Raahauge


"Fiktionsskrivning/ skriveværksteder"
Foredragsholder/forfatter: Cecilie Eken


"Kanonlæsning"
Foredragsholder/ forfatter: Jens Raahauge


"Lommefilm og dansk"
Foredragsholder/forfatter: Kasper B. Olesen


"Medier på mellemtrinnet"
Foredragsholder/forfatter: Lisa Marie Henderson


"Va mæ litterær morgensamling?"
Foredragsholder/ forfatter: Jens Raahauge
 

Sådan bestiller du et kursus eller foredrag:

  1. Læs kursusbeskrivelserne.
     
  2. Tag selv kontakt til forfatteren eller oplægsholderen. Alle aftaler hvad angår tid, sted, varighed og kursets præcise indhold samt indgåelse af kontrakter med forfatterne sker direkte med forfatterne. Se de konkrete oplysninger under hver kursusbeskrivelse.
     
  3. Kontakt kursussekretæren i Dansklærerforeningen på dansklf@dansklf.dk når aftalen med forfatteren er i hus. Angiv oplysninger om hvor og hvornår kurset afholdes, og efterfølgende hvor mange kursusdeltagere der er tilmeldt. På den måde sikrer vi at Dansklærerforeningens kursusafdeling i god tid kan fremsende kursusrelaterede materialer og evt. frieksemplarer af bøger.