Avis? Naturligvis!

Foredragsholder/forfatter: Gitte Martens Poulsen

Indhold: I indskolingen lærer børnene at læse – på mellemtrinet skal de lære at blive ved. Avisen er et fantastisk medie, som vækker elevernes læselyst – men kan elever på mellemtrinet læse aviser i undervisningen? Ja, naturligvis!

Kurset præsenterer avisens genrer med enkle forklaringer, teksteksempler og opgaver, som styrker elevernes læseforståelse. Efter kurset er du klædt på til at starte en journalisthøjskole på mellemtrinet, hvor eleverne både skal læse og skrive avisartikler.

Tilknyttet bog/materiale: Avis? Naturligvis! / (www.avisnet.dk/naturligvis)

Kontakt: Aftale med forfatteren sker direkte ved henvendelse til Gitte Martens Poulsen på gitte.martens.poulsen@skolekom.dk