Kanonlæsning

Foredragsholder/ forfatter: Jens Raahauge

Indhold: En del af dansk litteraturs kanon er vejledende, en anden del er obligatorisk. Men fælles for dem alle er at de er udvalgt af belæste smagsdommere som har tillid til dansklærerne. I alle tilfælde er det nemlig dansklæreren som - traditionen tro – skal og kan udvælge stof blandt de mange muligheder  der knytter sig til de enkelte forfatterskaber.

På kurset tager vi udgangspunkt i tekster skrevet af kanonforfattere der har et tydeligt budskab til nutidens elever og som kobler dengang og nu sammen. Kurset kan tilrettelægges med særligt henblik på henholdsvis mellemtrin og udskoling.

Tilknyttet bog/materiale: Kanonforfatter-serien (skrevet af Thorkild Borup Jensen og udgivet på Dansklærerforeningens Forlag 2006-2012)

Kontakt: Aftale sker direkte ved henvendelse til Jens Raahauge på tlf. 25 42 18 45 eller jra@dansklf.dk