Va mæ litterær morgensamling?

Foredragsholder/ forfatter: Jens Raahauge

Indhold: På utallige skoler er der indført læsebånd for at sikre at eleverne får læst hver dag.

Foredragsholderen har udviklet en model hvor læsebåndet en gang om ugen er afløst af en litterær morgensamling hvor eleverne præsenteres for gode historier, fortællinger om forfattere og læseoplevelser fra skolebiblioteket.

De litterære morgensamlinger kan afvikles i henholdsvis indskoling, på mellemtrin og på ældste trin med afsæt i fx billedbøger og sprogudvikling, børnebøger og elevnære temaer og de litterære kanonforfattere og deres relevans for vor tid.

Formålet er dels at formidle kendskab til litteratur, dels at vække læseglæde, og dels – og ikke mindst – at stimulere børns tænkning.

Kurset kan afholdes som oplæg for dansklærere eller afvikles eksemplarisk som de første konkrete morgensamlinger for elever fra hhv. indskoling, mellemtrin og ældste trin.

Tilknyttet materiale: Artikel i DANSK nr. 4/2011 (udkommet på Dansklærerforeningen)

Kontakt: Aftale sker direkte ved henvendelse til Jens Raahauge på tlf. 25 42 18 45 eller jra@dansklf.dk