Kursusoplæg til udskolingen

Oversigt over kursusoplæg:

"@ltid online - Digital kommunikation"
Fordragsholder/forfatter: Marie Bloch Jespersen og/eller Maria Vestergaard Eriksen


"Brugerdrevne medier i et danskfagligt perspektiv"
Foredragsholder/forfatter: Henrik Poulsen


"Dansklærer med varsomhed og vovemod"
Foredragsholder/ forfatter: Jens Raahauge


"De mundtlige prøver i dansk"
Foredragsholder/forfatter: Lise Stadelund


"De skriftlige prøver i dansk"
Foredragsholder/forfatter: Jørgen Larsen / Birgitte Therkildsen


"Evaluering i folkeskolens ældste klasser"
Foredragsholder/forfatter: Birgitte Therkildsen


"Fiktionsskrivning/ skriveværksteder"
Foredragsholder/forfatter: Cecilie Eken


"Genrelæsning og -skrivning"
Foredragsholder/forfatter: Jørgen Larsen


"Glæden ved sproget"
Foredragsholder/forfatter: Jens Raahauge


"Illustreret verdenslitteratur"
Foredragsholder/ forfatter: Jens Raahauge


"Kanonlæsning"
Foredragsholder/ forfatter: Jens Raahauge


"Lommefilm og dansk"
Foredragsholder/forfatter: Kasper B. Olesen


Lyrikarrangement – "Rapbeatpoesi". Lyrikshow og workshop
Claus Høxbroe og StikOp-Jakob performer og introducerer til genrerne digte og rap.


"Oplæsning"
Foredragsholder/forfatter: Jens Raahauge


"Tegnsætning der giver mening"
Kursusholder: Martin Lund


"Ungdomslitteratur i skolen"
Foredragsholder/forfatter: Kurt Thybo


"Va mæ litterær morgensamling?"
Foredragsholder/ forfatter: Jens Raahauge


Sådan bestiller du et kursus eller foredrag:

  1. Læs kursusbeskrivelserne.
     
  2. Tag selv kontakt til forfatteren eller oplægsholderen. Alle aftaler hvad angår tid, sted, varighed og kursets præcise indhold samt indgåelse af kontrakter med forfatterne sker direkte med forfatterne. Se de konkrete oplysninger under hver kursusbeskrivelse.
     
  3. Kontakt kursussekretæren i Dansklærerforeningen på dansklf@dansklf.dk når aftalen med forfatteren er i hus. Angiv oplysninger om hvor og hvornår kurset afholdes, og efterfølgende hvor mange kursusdeltagere der er tilmeldt. På den måde sikrer vi at Dansklærerforeningens kursusafdeling i god tid kan fremsende kursusrelaterede materialer og evt. frieksemplarer af bøger.