Brugerdrevne medier i et danskfagligt perspektiv

Foredragsholder/forfatter: Henrik Poulsen

Indhold: Den såkaldte Google-galakse rummer en mediekultur som vores elever er født ind i, men som mange lærere skal tilegne sig. Brugerdrevne medier som Facebook og Wikipedia opstiller nye rammer for viden og kommunikation.

Kurset redegør for danskfaglige elementer i de nye brugerdrevne medier, herunder hypertekst, blogs, kildekritik, flermodalitet, web-strukturer, netværkskommunikation samt identitetsdannelse og digital dannelse.

Kurset tilbyder et møde mellem Gutenberg-galaksen og Google-galaksen og forsøger at svare på spørgsmålet om hvordan vi kan undervise i de brugerdrevne medier, så eleverne bibringes nye indfaldsvinkler på emnet samtidig med at deres engagement bibeholdes?

Tilknyttet bog/materiale: vores.net. Mediebogen for folkeskolen II  samt Lærervejledning.

Kontakt: Aftale med forfatteren sker direkte ved henvendelse til Henrik Poulsen på tlf. 20 91 69 63, henrik@henrikpoulsen.com  eller www.henrikpoulsen.com