De mundtlige prøver i dansk

Foredragsholder/forfatter: Lise Stadelund

Indhold: Med afsæt i bekendtgørelsens krav til prøveform A, prøveform B og 10. klassesprøven vil vi på kurset beskæftige os med de forskellige prøveformers vurderingskriterier og se på eksempler på bedømmelse af den mundtlige præstation.

Vi fokuserer særligt på prøveformernes forskellighed og på de deraf afledte, forskellige krav til elevpræstationer og vurderingskriterier.

Tilknyttet bog/materiale: Ingen

Kontakt: Aftale med foredragsholderen sker direkte ved henvendelse til Lise Stadelund på tlf. 61262540 eller ls@oure.dk