De skriftlige prøver i dansk

Foredragsholdere/forfattere: Jørgen Larsen / Birgitte Therkildsen

Indhold: de skriftlige prøver i dansk omfatter læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling på fsa-niveau og skriftlig dansk på fs10-niveau.

På kurset præsenteres krav, eksempler og vurderingskriterier, og vi arbejder med eksempler på forløb der gør eleverne til sikre og gode skrivere og giver dem et godt genreoverblik.

Undervejs ser vi på aktuelle og konkrete elevtekster og drøfter vurderingen af dem.

Begge oplægsholdere er medlemmer af opgavekommissionen for dansk, skriftlig fremstilling og beskikkede censorer. Birgitte Therkildsen er desuden faglig sekretær i Dansklærerforeningens Hus.

Tilknyttet bog/materiale: Ingen

Kontakt: Aftale med Jørgen Larsen direkte på tlf. 31196203 eller joergen.larsen@skolekom.dk og med Birgitte Therkildsen direkte på tlf. 21 42 19 22 eller bttranevej14@gmail.com