Evaluering i folkeskolens ældste klasser

Foredragsholder/forfatter: Birgitte Therkildsen (tidligere fagkonsulent og faglig sekretær i Dansklærerforeningens Hus)

Indhold: Hvad skal eleverne kunne når de forlader grundskolen? Hvilke krav er der i hhv. Fælles Mål og prøvebekendtgørelsen?

På kurset ser vi på sammenhængen mellem mål og evaluering i den daglige undervisning og ved prøverne. Forskellige evalueringsformer præsenteres, og helt konkrete forløb femlægges til drøftelse.

Konkrete elevpræstationer bruges som afsæt for samtale om respons og vurdering.

Målgruppe: Kurser for lærere i udskolingen og lærerstuderende med fokus på ældste trin.

Tilknyttet bog/materiale: Plakater fra serien Sæt skrivespor. 

Kontakt: Direkte til Birgitte Therkildsen på tlf. 21 42 19 22 eller bttranevej14@gmail.com