Glæden ved sproget

Foredragsholder/forfatter: Jens Raahauge (formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion)

Indhold: Jeg elsker mit Modersmaal, der frigjør min Tanke, jeg finder, at hvad jeg kan have at sige i Verden, kan jeg ypperligt udtrykke deri. Dette citat fra Søren Kierkegaards Enten-eller (side 337) er fundamentet under en pep talk om glæden ved det danske sprog – og om den daglige, lystige kamp for at udvikle og holde modersmålet ved lige så den kan dække en virkelighed i stadig forandring.

Foredraget holdes på skoler og gymnasier, helst med en ”klassekvotient” på over 100.

Tilknyttet bog/materiale: Foredraget refererer bl.a. til DR2-udsendelsesrækken Kampen om sproget og det tilknyttede undervisningsmateriale som frit kan hentes på Dansklærerforeningens hjemmeside. Se materialet

Målgruppe: Elever og studerende fra 7. klasse til 1. årgang på ungdomsuddannelserne

Kontakt: Aftale sker direkte ved henvendelse til Jens Raahauge på tlf. 25 42 18 45 eller jra@dansklf.dk