Illustreret verdenslitteratur

Foredragsholder/ forfatter: Jens Raahauge

Indhold: Der findes en verden uden for Danmark. Der findes stor litteratur som ikke er med i en dansk kanon, men som snarere er forudsætningen for de danske kanoniserede forfatteres værker. Svært tilgængelig kan den være, men i serien Illustreret verdenslitteratur er Shakespeare, Cervantes, Voltaire, Goethe, Chandler og Dostojevskij gjort tilgængelige ved en stiltro gendigtning og en gennemillustrering der trækker på erfaringer fra Dansklærerforeningens innovative forlagsarbejde med serierne Billedromaner og Min historie.

Kurset vil præsentere indfaldsvikler til arbejdet med verdenslitteraturens store digtere som de præsenteres i Illustreret Verdenslitteratur med læsninger der nok anvender fordybelsens lup, men som tager afsæt i en anvendelse af oplevelsens prisme, så læseropdagelser i billeder og tekst kan blive porten ind i værkerne.

Tilknyttet bog/materiale: Serien Illustreret Verdenslitteratur

Kontakt: Aftale sker direkte ved henvendelse til Jens Raahauge på tlf. 25 42 18 45 eller jra@dansklf.dk