Lommefilm og dansk

Foredragsholder/forfatter: Kasper B. Olesen

Indhold: Kurset skal inspirere dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen til at anvende mobiltelefonen og filmen i undervisningen.

Der indledes meden præsentation af forskellige undervisningskoncepter med mobilen i centrum. Herefter skal deltagerne selv på banen og gennemføre praktiske øvelser med mobilen. Kurset vil således omhandle alt fra koncept, idefase, optagelser, redigering til upload af de færdige produkter.

Tilknyttet bog/materiale: Ingen

Kontakt: Aftale med foredragsholderen sker direkte ved henvendelse til Kasper B. Olesen på tlf. 61 70 00 29 eller kasper@lommefilm.dk