Oplæsning

Foredragsholder/forfatter: Jens Raahauge

Indhold: Der er god grund til at beskæftige sig med elevernes oplæsning. For det første kan det styrke deres arbejde med artikulation i en tid hvor ’mumledansk’ er blevet dominerende. For det andet kan det bidrage til deres fortolkningsarbejde ved også at inddrage den viden man ubevidst gemmer på. Og endelig kan det være med til at øge ordforrådet når man har været overgivet til at tage en andens ord i munden.

Den faglige disciplin oplæsning er desuden gennem de seneste revisioner af fællesmål for dansk blevet stadigt mere betonet – i en sådan grad at oplæsning nu er en del af den mundtlige afgangsprøve.

Kurset tager udgangspunkt i de erfaringer der er gjort i forbindelse med H.C. Andersen-oplæsningskonkurrencen for 7. klasser og lærerstuderende. På kurset vil vi dels beskæftige os med oplæsningsteknik og performance, dels med de muligheder for tekstfortolkning som oplæsningen åbner muligheder for. Kurset kan tilrettelægges som kursus for dansklærere der skal undervise i oplæsning, som kursus for formidlere der skal læse op, eller som workshop for elever.

Tilknyttet materiale: dansklf.dk oplæg om H.C. Andersen-oplæsningskonkurrencen, herunder de fem H.C. Andersen-tekster Kærestefolkene, Flipperne, Sneglen og rosenhækken, Det er ganske vist og Vanddråben.

Kontakt: Aftale sker direkte ved henvendelse til Jens Raahauge på tlf. 25 42 18 45 eller jra@dansklf.dk