Lærerstuderende

Er du lærerstuderende, vil du helt sikkert have brug for at søge stof både her under Grundskolen og under Læreruddannelsen.

Her under grundskolen finder du inspiration til den praksis som lærerjobbet handler om. Der er konkrete undervisningsforløb, supplerende materiale til udgivelser, links til artikler og officielle bekendtgørelser og meget meget mere.

Vi har inddelt undervisningsforløbene i indskoling, mellemtrin og udskoling, men på de øvrige sider finder du inspiration og temaer der dækker faget på langs og på tværs.

Hvis du søger inspiration som du ikke umiddelbart finder, er du velkommen til at skrive til os på dansklf@dansklf.dk.