Bestyrelsen for Folkeskolesektionen

Læs en kort gennemgang af bestyrelsens arbejde i 2017 i Årsberetning 2017.

Se sektionens vedtægter.

I bestyrelsen for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion sidder:

Formand
Marie Elmegaard
Kullinggade 38
5700 Svendborg
Tlf.: 40 98 82 79
mep@dansklf.dk

Katja Gottlieb
Næstformand

gl. Banegårdsvej 4C, st. th
3000 Helsingør
kgo@dansklf.dk
Ida Geertz-Jensen
Næstformand

Stenderupgade 3, st. th
1738 København V
idageertz@gmail.com
Jens Raahauge
Bjerget, Ørestad Boulevard 55A, 4, 405
2300 København S.
Tlf.: 35 55 05 16
jra@dansklf.dk
Sarah Maria Haug Rasch
Herninggade 18, 3. tv.
2100 København Ø
Tlf.: 30 26 33 13
sarahrasch@gmail.com
Stine Mia Larsen
Grynmøllen 7
5260 Odense S
sml@oure.dk