Sektionen formelt set

Generalforsamling
Hver sektion har sin egen generalforsamling som vælger medlemmerne til sektionens bestyrelse. Alle medlemmer af sektionen har stemmeret ved generalforsamlingen.

Generalforsamling i Dansklærerforeningens folkeskolesektion afholdes fredag den 4. oktober 2019 kl. 17.00-18.00 i Dansklærerforeningens Hus, Rathsacksvej 7, 1862 Frederiksberg C.

SE DAGSORDEN


Se referater fra generalforsamlinger, bestyrelsens årsberetninger og vedtægter herunder:

Referat 
Referat af Folkeskolesektionens generalforsamling oktober 2018

Årsberetning
Årsberetning 2019

Vedtægter
Vedtægter for folkeskolesektionen 2010