Sektionen formelt set

Generalforsamling
Hver sektion har sin egen generalforsamling som vælger medlemmerne til sektionens bestyrelse. Alle medlemmer af sektionen har stemmeret ved generalforsamlingen.

Generalforsamling i Dansklærerforeningens folkeskolesektion bliver afholdt fredag den 6. oktober 2017 kl. 18.00-19.00 i Dansklærerforeningens Hus, Rathsacksvej 7, 1862 Frederiksberg C.
►Se dagsorden.


Se referater fra generalforsamlinger, bestyrelsens årsberetninger og vedtægter herunder:

Referat 
Folkeskolesektionens generalforsamling november 2016

Årsberetning
Årsberetning 2016

Vedtægter
Vedtægter for folkeskolesektionen 2010