Folkeskolens 10.-klasseprøver

Folkeskolens 10.-klasseprøve i dansk består af to selvstændige prøver.

  • Prøve i skriftlig dansk
  • Prøve i mundtlig dansk


Folkeskolens 10.-klasseprøve i dansk er en frivillig prøve. Den gennemføres efter 10. klasse efter elevens valg og tilmelding. Eleven kan vælge ingen, den ene eller begge prøver. I særlige tilfælde kan prøven kombineres med dele af 9.-klasseprøven.

Prøven kan gennemføres både i december-januar prøvetermin og i maj-juni prøvetermin. Langt de fleste elever gennemfører den i maj-juni prøvetermin.

Prøvekrav m.m. er beskrevet i BEKENDTGØRELSE nr. 1132 af 25/08/2016 - www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183762

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk – 10. klasse
I august 2018 er der kommet nye vejledning. Den indeholder en udfoldning af bekendtgørelsens krav og regler. 
Der er i den nye vejledning en del nyt stof – ikke mindst om nye skriftlige prøver med adgang til internettet. Desuden har nye fælles mål affødt en lang række sproglige ændringer i måden at beskrive faget og prøvekravene på.

I vejledningen finder du praktiske eksempler og gode råd til både forberedelsen og gennemførelsen af prøverne. Desuden er der oversigter og skemaer med vurderingskriterier og karakterbeskrivelser. Sørg for altid at bruge den nyeste vejledning.

Du finder vejledningen her på www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Forberedelse/Proevevejledninger


Her på siderne kan du læse detaljer om prøverne og om ideer til hvordan man forbereder sig til prøverne:
Prøve i skriftlig dansk

Prøve i mundtlig dansk


Spørgsmål om prøverne
Hvis du har særlige spørgsmål om prøverne i dansk, kan du skrive til Dansklærerforeningen på dansklf@dansklf.dk