Folkeskolens 9. -klasseprøver

Folkeskolens 9. -klasseprøve i dansk (FP9) er en obligatorisk prøve der aflægges efter 9. klasse.
I dansk er der fire prøvedele der gennemføres selvstændigt, og der gives en karakter for hver enkelt del.

  • Prøve i skriftlig fremstilling (med adgang til internettet)
  • Prøve i retskrivning (papir eller digital)
  • Prøve i læsning (papir eller digital)
  • Prøve i mundtlig dansk (valg mellem prøveform A og B)


Prøverne i retskrivning og læsning gennemføres i forlængelse af hinanden, og opgaverne hertil samt opgaverne i skriftlig fremstilling stilles centralt af Ministeriet for Børn og Undervisning. En digital prøve er på vej. Hold øje med helt aktuelle udmeldinger.

Den mundtlige prøve tilrettelægges lokalt efter centrale retningslinjer.

Prøvekrav m.m. er beskrevet i BEKENDTGØRELSE nr. 1132 af 25/08/2016


Her på siderne kan du læse om de forskellige prøver og få ideer til hvordan du forbereder dig selv og dine elever:

Retskrivning og læseprøve

Skriftlig fremstilling

Mundtlig prøve


Spørgsmål om prøverne
Hvis du har særlige spørgsmål om prøverne i dansk, kan du skrive direkte til Dansklærerforeningen på dansklf@dansklf.dk