Retskrivning og læsning

Prøve i retskrivning og prøve i læsning
Prøven varer sammenlagt 1½ time og er delt op i to dele. Først gennemfører eleverne retskrivningsprøven (60 minutter), derefter læseprøven (30 minutter). Der gives to karakterer for prøven, en for hver del.
Retskrivnings- og læseprøven kan i 2017 gennemføres enten på papir eller digitalt. Skolen beslutter dette senest d. 1. december 2016.

Retskrivningsprøven
I retskrivningsprøven prøves eleverne i retstavning, sprogrigtighed (stavning, bøjningsformer, korrektur m.m.), tegnsætning (kommaer og punktummer) og grammatisk opmærksomhed. Til papirprøven hører et elevhæfte som eleverne arbejder i og afleverer efter prøven. Desuden et lærerhæfte med anvisninger til hvad læreren og tilsynet skal gøre. Læreren læser de to diktattekster op og forlader herefter prøvelokalet.

Ved den digitale prøve løses hele prøven på computer. Det er dog fortsat læreren der læser teksten op for eleverne. Det er for mange elever en fordel at der skrives hurtigere på computer, og at det er lettere at overskue hvad der er skrevet og at rette det undervejs.

Denne del af prøven varer 60 minutter.

Tekstdiktat og indsætningsdiktat
Første del af prøven er diktater hvor læreren dikterer hhv. en tekstdiktat og en indsætningsdiktat. Eleverne skal skrive de ord og tegn der mangler.

Grammatik og tegnsætning
Herefter følger en række opgaver som eleverne selv skal læse og løse. Det er opgaver i fx grammatik, tegnsætning, brug af store og små bogstaver og korrektur af en tekst. Eleverne må her bruge ordbog – enten i bogform eller elektronisk/ online. De må ikke have adgang til internettet.
I forbindelse med opgaverne i kommatering skal eleverne krydse af om de skriver med eller uden startkomma. Dette er afgørende for vurderingen af besvarelserne i denne opgavedel.
Kommareglerne findes bl.a. på Dansk Sprognævns side www.dsn.dk

I retskrivningsprøven indgår 90 prøveord (ord, ordforbindelser eller tegnsætningsopgaver).

Læseprøven
Umiddelbart efter at retskrivningsprøven er afsluttet og indsamlet, begynder læseprøven. Der er ikke pause mellem de to prøver, men der skal gives tid til indsamling og uddeling.
Læseprøven varer 30 minutter.

I læseprøven skal eleven vise læseforståelse og læsehastighed ved at læse forskellige tekster (fx en novelle, en brochure, en fagtekst) på forskellige måder (fx nærlæsning, hurtiglæsning).

Læseprøven uddeles som to hæfter. Et med tekst 1-4 og et med svarark og tekst/opgave 5. Ved den digitale prøve er svararket digitalt, og besvarelsen af opgaverne foregår på computer.

Der vil være en række tekster med tilhørende opgaver; 50 opgaver i alt.

Hvad må eleverne have med og bruge under prøven?
For begge prøver gælder:

  • Man må til papirprøven bruge kuglepen, tuschpen, blyant og viskelæder.
  • Der gives ingen ordenskarakter, men det er vigtigt at skriften er tydelig, så lærer og censor er helt sikre på hvad eleven har ment. Dette ændrer sig naturligvis når besvarelsen udføres digitalt.
  • Ordbøger. Skolen stiller ordbøger til rådighed. Eleverne må dog gerne have andre ordbøger med hvis de lever op til Dansk Sprognævns gældende regler (det anbefales at man bruger Dansk Sprognævns Retskrivningsordbogen, 4. udgave (2012). Der må gerne være ordforklaringer i ordbøgerne, som der f.eks. er i Nudansk Ordbog, men man må ikke have leksika med. Tosprogede elever må medbringe ordbøger mellem dansk og deres eget sprog, evt. via et tredjesprog.
  • Ordbøgerne kan være i bogform eller elektroniske/online-ordbøger. Der er ikke adgang til internettet ved disse prøver.