Retskrivning og læseprøve

Prøven i retskrivning og læsning
Prøven i retskrivning og læsning afvikles som en prøve i forlængelse af hinanden, men består af to selvstændige dele – en prøve i retskrivning og en prøve i læsning. Den samlede prøve varer 1 ½ time. Heraf afsættes 60 minutter til retskrivningsdelen med lærerens diktering og elevernes selvstændige arbejde med ordbøger og opgaver. 30 minutter afsættes dernæst til elevernes selvstændige arbejde med læsedelen. Nedenfor kan læses overordnede pointer. For uddybende beskrivelse henvises altid til gældende prøvevejledning samt bekendtgørelse.


Prøven i retskrivning
Ved prøven i retskrivning prøves elevernes færdighed i at stave ord og vendinger i dansk skriftsprog, som de møder det i skønlitterære tekster, brugstekster og fagtekster. Hertil afprøves også deres færdighed i at bruge sproget korrekt, at sætte tegn, og at genkende ordklasser. I kommateringsopgaverne skal eleven markere, om de anvender ”startkomma” eller ”ikke startkomma”. Hvis man anvender startkomma, sætter man komma foran ledsætninger. Kommaopgaven bedømmes ud fra elevens korrekte markering på det digitale svarark.


Prøven i læsning
Umiddelbart efter retskrivningsprøven er afsluttet, begynder læseprøven. Læseprøven varer 30 minutter. Prøven i læsning består af fem tekster med tilhørende opgaver. Eleverne får ved prøvens start udleveret et teksthæfte med de fire første tekster. Svararket er digitalt. Opgave 5, der er en parentesopgave vil kun forefindes digitalt. Ved prøven i læsning møder eleverne forskellige typer tekster. De skal ved at anvende forskellige læsemåder, læseteknikker og læseforståelsesstrategier hurtigt og hensigtsmæssigt løse opgaverne. Opgaverne kræver forskellige læseteknikker, som fx at skimme en tekst, at punktlæse eller at nærlæse.


Hjælpemidler
Ved prøven må der anvendes trykte og elektroniske ordbøger, der er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn. Ordbøger, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.
Læs mere på:
uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler


Vurdering
For prøven i retskrivning og læsning gives der et point for hvert rigtigt svar på en stillet opgave. Der findes kun ét rigtigt svar pr. opgave. Det er omsætningstabellen, der afgør karakteren.


Tidligere prøver
Kan tilgås via materialeplatformen:
materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/index.html