Samtalerunden

Samtale i grupper
Ved den skriftlige prøve i dansk (FP9) kan eleverne vælge at indlede prøven med en samtale i grupper.

Samtalerunden valgfri
Det er skolens leder der bestemmer hvordan samtalerunden skal tilrettelægges. Samtalerunden er valgfri for den enkelte elev. Hvis alle elever deltager, kan den finde sted i selve prøvelokalet. Hvis det kun er nogle af eleverne, må der findes et andet lokale også. Der skal være almindeligt tilsyn med grupperne, og det er - som ved resten af prøven - ikke faglæreren der må føre tilsyn.

Maksimalt 30 minutter
Man aftaler på skolen, hvor længe samtalen skal vare. Den kan maksimalt vare 30 minutter, og tiden er fælles for alle der deltager. 25-30 minutter kan anbefales hvis eleverne skal have god tid til at drøfte alle fire oplæg. Når samtaletiden er gået, går eleverne til deres skriveplads og arbejder videre individuelt. De må medbringe og anvende de notater de har skrevet undervejs. Eleverne må naturligvis have adgang til computer og internet under samtalerunden.

Forberedelse
Det er vigtigt at eleverne kender forløbet og mulighederne i samtalerunden. Derfor er det en god idé at arbejde frem mod det i den daglige undervisning.

Tag fx afsæt i et opgavesæt fra folkeskolens prøve. Eleverne kan samtale om en af opgaverne som de ville gøre det i en prøvesituation. Herefter kan de skrive opgaven. Det er også en god idé at lade eleverne aflevere deres noter til læreren, så de kan få respons på dem.

Man kan også bruge samtalerunden i forbindelse med andre skriftlige opgaver. Hvis et materiale giver mulighed for at vælge mellem forskellige opgaver inden for et tema eller en genre, er det egnet til træning af samtalerunden.

Eleverne skal lære at disponere tiden, og de må øve sig i både at samarbejde om opgaven og om at gennemarbejde oplægget systematisk. 

Da eleverne har adgang til internettet også under samtalerunden, kan deres noter udformesmed fokus også på søgekrav og -muligheder.  Se forslag her.

Dynamiske elevgrupper
Det er elever og lærer der i fællesskab laver samtalegrupperne. De bør være på 2-4 elever - 3 eller 4 elever giver den bedste dynamik.

Tal med eleverne om at det ikke altid er godt at være sammen med ”bedsteveninden”, og afprøv forskellige sammensætninger - som I kan tage udgangspunkt i når de endelige grupper sammensættes til prøven.