Ekstramateriale til ALT

ALT er en samling af 8 noveller, skrevet af Janne Teller og udgivet på Dansklærerforeningens Forlag 2013. I tilknytning til novellesamlingen har vi produceret forskelligt ekstramateriale som du kan bruge når du vil arbejde med teksterne i din undervisning.


Undervisningsforløb
Undervisningsforløbet Alt, intet eller det derimellem af Marianne Holst Hundebøl tager udgangspunkt i elevernes eksisterende genrebevidsthed og udfordrer, udbygger og konsoliderer denne. Forløbet tager afsæt i 2 af novellerne i Janne Tellers Alt, 2013, - Det tyrkiske tæppe og Gult lys.
Se undervisningforløbet.


Ni små film
På filmene fortæller Janne Teller præcist og nuanceret om indholdet og temaerne i novellerne.
Brug filmene som supplement til analyse- og fortolkningsarbejdet, til eleverne når de arbejder selvstændigt med novellerne eller som dit eget baggrundsmateriale.
Se filmene.


Læs mere om ALT, og køb novellesamlingen i shoppen.

 


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.