Rundt om "Illustreret verdenslitteratur"


Illustreret verdenslitteratur er en serie gendigtninger af store klassikere. Oscar K har skrevet teksten i de forskellige udgivelser, der er illustreret af enten Dorte Karrebæk eller Lilian Brøgger.

Kriteriet for udvælgelsen af værkerne til serien er ganske enkelt, at de udvalgte tekster er klassikere. Det vil sige, at de til enhver tid skal kunne sige en læser noget vigtigt om fundamentale menneskelige og sociale relationer. Relationer, der vægtes og vurderes forskelligt til forskellige tider, hvilket er med til at gøre teksten aktuel.

Det er tanken, at læseren skal få syn for både det enkelte værks mangetydighed og for nogle af dets finesser, stilistiske finurligheder og krummelurer. Hensigten er ikke, at man absolut skal forstå værket, men at man skal få lyst til at forstå det.

Udformningen bygger på, at tekst og illustrationer skal udgøre et mangetydigt værk i dyb respekt for originalen. Der er altså ikke tale om en enstrenget nedskrivning eller genfortælling, men om en koncentreret gendigtning i ord og billeder, der forbliver tro over for værkets genre, stil og kompleksitet.


Til arbejdet med værkerne finder du her forskelligt baggrundsmateriale som du kan bruge i din undervisning.
Materialet er udarbejdet af Oscar K., Jens Raahauge og Søren Peter Hansen.
Cervantes' Don Quijote

Goethes Den unge Werthers lidelser

Shakespeares Hamlet

Voltaires Candide

Raymond Chandlers Den store søvn


Verdenslitteraturen - klassikere i nye klæder
Faktafilm
: Interview om et litteraturformidlingsprojekt med skuespiller, Marita Dalsgaard og Jens Raahauge fra Dansklærerforeningens folkeskolesektion.
Se filmen.


Interview
Oscar K og Jens Raahauge samtaler om serien Illustreret Verdenslitteratur. Se interview.


Oplæsninger af Shakespeares Hamlet
Lyt til oplæsninger af Shakespeares Hamlet.


Se, og køb bøgerne i serien:

Cervantes' Don Quijote

Don Erudito og bøgerne

Dostojevskijs Forbrydelse og straf

Goethes Den unge Werthers lidelser

Raymond Chandlers Den store søvn

Shakespeares Hamlet

Voltaires Candide eller optimismen

 

© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.