Annoncering i DANSK 2018

Bladet DANSK udkommer 4 gange årligt og har forskellige danskfaglige temaer. Oplaget er ca. 6.000 eksemplarer. Det udsendes til lærere i grundskolen, læreruddannere og lærerstuderende, og desuden abonnerer mange skoler og institutioner på bladet.

TEMAER OG DEADLINES FOR 2018:

Nr. 1: Litteraturundervisning
Udkommer 5. marts 2018
Deadline for annoncebestilling: 10. januar 2018
Deadline for annoncemateriale: 16. februar 2018

Nr. 2: Prøver og kurser
Udkommer 10. juni 2018
Deadline for annoncebestilling: 18. april 2018
Deadline for annoncemateriale: 25. maj 2018

Nr. 3: Børne- og ungdomslitteratur, IBBY
Udkommer 8. oktober 2018
Deadline for annoncebestilling: 22. august 2018
Deadline for annoncemateriale: 20. september 2018

Nr. 4: Nordisk
Udkommer 10. december 2018
Deadline for annoncebestilling: 24. oktober 2018
Deadline for annoncemateriale: 23. november 2018


PRISER, FORMATER OG UDGIVELSESDATOER
Download medieinformation DANSK 2018 (pdf)


Se også annoncebetingelser.


KONTAKT
Annoncer bestilles og sendes til Pia Fuglevig, dansklf@dansklf.dk
Tlf. 33 27 60 77