Annoncering i DANSK 2017

Bladet DANSK udkommer 4 gange årligt og har forskellige danskfaglige temaer. Oplaget er ca. 6.000 eksemplarer. Det udsendes til lærere i grundskolen, læreruddannere og lærerstuderende, og desuden abonnerer mange skoler og institutioner på bladet.

TEMAER OG DEADLINES FOR 2017:

Nr. 1: Mundtlighed og oplæsning
Udkom 5. marts 2017
Deadline for annoncebestilling: 6. januar 2017
Deadline for annoncemateriale: 17. februar 2017

Nr. 2: Det digitale i dansk – ”Det man troede de kunne…”
Udkom 16. juni 2017
Deadline for annoncebestilling: 4. maj 2017
Deadline for annoncemateriale: 30. maj 2017

Nr. 3: Børne- og ungdomslitteratur
Udkom 6. oktober 2017
Deadline for annoncebestilling: 4. september 2017
Deadline for annoncemateriale: 21. september 2017

Nr. 4: Ord og billeder
Udkommer 10. december 2017
Deadline for annoncebestilling: 3. november 2017
Deadline for annoncemateriale: 24. november 2017


PRISER, FORMATER OG UDGIVELSESDATOER

Download medieinformation DANSK 2017 (pdf)

Download medieinformation DANSK 2018 (pdf)

Se også annoncebetingelser.


KONTAKT
Annoncer bestilles og sendes til Pia Fuglevig, dansklf@dansklf.dk
Tlf. 33 27 60 77