1000 års ballade – "Men vi kan så meget mere"


MEN VI KAN SÅ MEGET MERE
Undervisningsforløb til den dannelsesorienterede danskundervisning med udgangspunkt i fælles mål.

Dansklærerforeningen iværksatte i 2015-16 en produktion af undervisningsforløb hvor dannelsesperspektivet er i centrum. Forfatterne er dansklærere der med kritiske briller arbejder med målstyringen og her deler deres gode ideer til forløb. Alle forløb er grundigt bearbejdede og kvalitetssikrede af Dansklærerforeningen.


1000 års ballade
– Et undervisningsforløb om folkeviser

Til 8.-9. klasse

Af Katja Gottlieb

I forløbet ”1000 års ballade”, arbejdes med fortolkning og kommunikation med udgangspunkt i genren folkevise. Eleverne vil blive introduceret til folkeviser som genre, samt grundlæggende analyse. Eleverne skal desuden forholde sig til samspillet mellem genre og indhold ved at skrive en folkevise om til en nyhedsartikel, og efterfølgende skrive en nyhed om til en folkevise og fremlægge denne.
Der er i forbindelse med dette forløb en række tilhørende arbejdsark til eleverne, samt to lærerark. Se bilag.


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.

 

Download filer:

Du skal være logget ind som medlem for at få adgang til filer med undervisningsforløb.
►​Log ind her. OBS! Har du ikke tidligere været logget ind på dansklf.dk? Klik på fanen ”Bestil ny adgangskode”.

Er du ikke medlem af Dansklærerforeningen, kan du læse mere om medlemsskab og medlemsfordele her på Bliv medlem.