Den dag min tekst fik en stemme – "Men vi kan så meget mere"


MEN VI KAN SÅ MEGET MERE
Undervisningsforløb til den dannelsesorienterede danskundervisning med udgangspunkt i fælles mål.

Dansklærerforeningen iværksatte i 2015-16 en produktion af undervisningsforløb hvor dannelsesperspektivet er i centrum. Forfatterne er dansklærere der med kritiske briller arbejder med målstyringen og her deler deres gode ideer til forløb. Alle forløb er grundigt bearbejdede og kvalitetssikrede af Dansklærerforeningen.


Den dag min tekst fik en stemme
– Et undervisningsforløb med drama som fortolkningsmetode for 3.-4. klasse.

Af Lena Lise Ibsen

Med drama som undervisningsmetode sættes der fokus på mundtligheden og kropsligheden, som tilsammen danner grundlaget for en individuel og fælles fortolkning af tekster. Drama giver læreren og eleverne en kreativ legeplads, hvor de i et fortolkningsfællesskab kan udforske tekster og igennem fortolkningsfællesskabet blive beriget med nye måder til at anskue tekster på og ikke mindst til at se verden på.


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.

 

Download filer:

Du skal være logget ind som medlem for at få adgang til filer med undervisningsforløb.
►​Log ind her. OBS! Har du ikke tidligere været logget ind på dansklf.dk? Klik på fanen ”Bestil ny adgangskode”.

Er du ikke medlem af Dansklærerforeningen, kan du læse mere om medlemsskab og medlemsfordele her på Bliv medlem.