Der er så dejlig ude på landet – "Men vi kan så meget mere"


MEN VI KAN SÅ MEGET MERE
Undervisningsforløb til den dannelsesorienterede danskundervisning med udgangspunkt i fælles mål.

Dansklærerforeningen iværksatte i 2015-16 en produktion af undervisningsforløb hvor dannelsesperspektivet er i centrum. Forfatterne er dansklærere der med kritiske briller arbejder med målstyringen og her deler deres gode ideer til forløb. Alle forløb er grundigt bearbejdede og kvalitetssikrede af Dansklærerforeningen.


Der er så dejligt ude på landet
– Et forløb om intertekstualitet til 5.-6. klasse

Af Mette Bjerg og Tina Redemann

I forløbet skal eleverne på baggrund af et læreroplæg og et undersøgende tekstarbejde erhverve sig viden om tidstypiske træk ved Guldalderens tekster. De skal sammenligne 3 Guldaldertekster med en langt nyere tekst af Dan Turèll, som har tydelige referencer til bl.a. Guldalderteksterne.
Det sammenlignende tekstarbejde har til hensigt at give eleverne forståelse for, at tekster afspej-ler den tid, som de er blevet til i.


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.

 

Download filer:

Du skal være logget ind som medlem for at få adgang til filer med undervisningsforløb.
►​Log ind her. OBS! Har du ikke tidligere været logget ind på dansklf.dk? Klik på fanen ”Bestil ny adgangskode”.

Er du ikke medlem af Dansklærerforeningen, kan du læse mere om medlemsskab og medlemsfordele her på Bliv medlem.