Gamle ordsprog og nye citater – "Men vi kan så meget mere"


MEN VI KAN SÅ MEGET MERE
Undervisningsforløb til den dannelsesorienterede danskundervisning med udgangspunkt i fælles mål.

Dansklærerforeningen iværksatte i 2015-16 en produktion af undervisningsforløb hvor dannelsesperspektivet er i centrum. Forfatterne er dansklærere der med kritiske briller arbejder med målstyringen og her deler deres gode ideer til forløb. Alle forløb er grundigt bearbejdede og kvalitetssikrede af Dansklærerforeningen.


Gamle ordsprog og nye citater 
– et undervisningsforløb til arbejdet med ordsprog for 5.-7. klasse

Af Mette Almind Pedersen, lærer på Ny Holte skole

I dette forløb vil eleverne blive præsenteret for en anderledes genre – en teksttype, som kræver kreative, æstetiske og eksistentielle overvejelser. I fællesskab skal eleverne hjælpe hinanden med at analysere og fortolke ordsprog og citater samt disses betydninger. Eleverne skal således ikke kun fortolke eksisterende citater, men i samarbejde skabe deres egne.


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.

 

Download filer:

Du skal være logget ind som medlem for at få adgang til filer med undervisningsforløb.
►​Log ind her. OBS! Har du ikke tidligere været logget ind på dansklf.dk? Klik på fanen ”Bestil ny adgangskode”.

Er du ikke medlem af Dansklærerforeningen, kan du læse mere om medlemsskab og medlemsfordele her på Bliv medlem.