Lighuset i Breslau – Indgange til arbejdet med Oscar K.’s roman


Lighuset i Breslau
– Indgange til arbejdet med Oscar K.’s roman i grundskolens ældste klasser

Undervisningsforløb til 7.-10. klasse

Af Marie Elmegaard

Et helt nyt undervisningsforløb lige til at bruge, hvis du vil arbejde med Lighuset i Breslau af Oscar K. i de ældste klasser. Bogen er illustreret af Dorte Karrebæk.

Lighuset i Breslau er ikke kun en (slags) erindringsroman, men også en billedroman. Billedromaner kan som genre være ganske uregerlige størrelser med et varieret og eksperimenterende forhold mellem tekst og billede. Det er denne billedroman også! Opgaverne i forløbet er rettet mod afgangsprøven i dansk, og eleverne skal beskæftige sig med litteratur for at opleve, forstå og erkende gennem teksten. Opgaverne tager afsæt i romanen med fokus på fortolkning og lægger et genreorienteret og ikonografisk fokus på værket. Undervisningsforløbet lægger ikke kun op til traditionelt opbyggede analyse- og fortolkningsopgaver, men tilbyder en buket af anderledes opgaver til arbejdet med bogen.

Download undervisningsforløbet
Lighuset i Breslau - Undervisningsforløb (pdf)

© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.