Nabosprog – norsk på mellemtrinnet "Men vi kan så meget mere"

Nabosprog
– norsk på mellemtrinnet

Undervisningsforløb til 3.-6. klasse, 16 lektioner

Af Kisa Øhrgaard Laursen og Sarah Maria Haug Rasch


Forløbet “Nabosprog - norsk på mellemtrinnet” henvender sig til dansklærere i 3.-6. klasse, som ønsker at give deres elever et godt udgangspunkt i forståelsen af vores nabosprog. Vi arbejder udelukkende med det norske sprog, og det er især sproget og sprogforståelsen, der er i fokus - dog med en kulturel dimension. Derudover kan forløbet være et springbræt til et arbejde med kultur og værdier. Vi anvender ældre tekster - dels folkeeventyret “Tommeliten” og dels den norske og den danske nationalsang.

Læreren kan vælge at arbejde videre med udgangspunkt i forløbet eller inddrage forløbet i en temauge eller lignende, ligesom der kan arbejdes tværfagligt med eksempelvis kristendomskundskab (nordisk mytologi og kristendom), billedkunst (formidling af eventyr/resumé i billeder), eller historie (kongerække, rigsfællesskab, Norge og Sverige under dansk konge etc.).


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.

 

Download filer:

Du skal være logget ind som medlem for at få adgang til filer med undervisningsforløb.
►​Log ind her. OBS! Har du ikke tidligere været logget ind på dansklf.dk? Klik på fanen ”Bestil ny adgangskode”.

Er du ikke medlem af Dansklærerforeningen, kan du læse mere om medlemsskab og medlemsfordele her på Bliv medlem.