SKRATSKRATTERAT – et undervisningsforløb til dansk som andetsprog i indskolingen


SKRATSKRATTERAT
et undervisningsforløb til dansk som andetsprog i indskolingen

SKRATSKRATTERAT er et undervisningsforløb til dansk som andetsprog i indskolingen og udkom som bog i 2006. Det er ikke længere i salg.

En lang række af aktiviteterne i undervisningsforløbet inddrager kopiark, og disse kopiark kan downloades gratis her. 
Skratskratterat. Kopiark 1-53 (pdf).

Som supplement til undervisningsforløbet findes sproglige værkstedsaktiviteter, som også kan downloades gratis her. 
Sprogligt værkstedsarbejde. Kopiark 54-74 (pdf).

 

© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.