Stedbaseret læsning af St. St. Blichers digt ”Bjørnkjærs Ruiner” (1847)


Bjørnkjærs Ruiner ved Odder. Gengivet med tilladelse fra Danmarks Kulturarvs Forening

Læsning af ældre tekster i udeskole for 7.-10. klasse

Af Dorte Eggersen, VIA-UC i samarbejde med Birthe Christensen, Skovbakkeskolen i Odder

Danskfagligt retter forløbet sig mod læsning af senromantisk naturlyrik, kanonlæsning (Blicher), og brug af steder og lokaliteter som nøgler til læseforståelse. Desuden fiktion/fakta-forhold.

Forløbet strækker sig over ca. 6 lektioner/ en skoledag og omfatter en tur til lokaliteten Bjørnkjærs Ruiner, som ligger 2 km vest for Hou, syd for Århus. Hvis man ikke lige har mulighed for at komme derhen med sin klasse, kan man evt. læse forløbet som inspiration til og skabelon for et lignende arbejde med stedbaseret læsning af andre ældre tekster på andre lokaliteter i sit nærområde.


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.

 

Download filer:

Du skal være logget ind som medlem for at få adgang til filer med undervisningsforløb.
►​Log ind her. OBS! Har du ikke tidligere været logget ind på dansklf.dk? Klik på fanen ”Bestil ny adgangskode”.

Er du ikke medlem af Dansklærerforeningen, kan du læse mere om medlemsskab og medlemsfordele her på Bliv medlem.