TEENZ – en litteraturserie for udskolingselever med læsevanskeligheder

Undervisningsforløb: TEENZ – en litteraturserie for udskolingselever med læsevanskeligheder

Af Grete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk Emus

Målgruppe: udskolingselever med læsevanskeligheder.

Undervisningsforløbene lægger op til mundtligt og skriftligt arbejde med litteratur i specialundervisningen i udskolingen, men også til at inddrage forskellige medier i processen. Der gives bl.a. inspiration til, hvordan eleverne kan trænes i at læse klart og flydende op og ideer til, hvordan de kan udtrykke en personlig forståelse af det læste.


Download undervisningsforløb:
TEENZ – en litteraturserie for udskolingselever med læsevanskeligheder


Download bilag:
Bilag 1 - Tekststykker

Bilag 2 - Ordkort 


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.