Tosprogsfidusen – til klassens tosprogede elever

Alfabeter
Den pædagogiske anvendelse af alfabeter fra elevernes modersmål er omtalt i Danskfidusen og klassens tosprogede elever s. 71 (bogen er udgået og ikke længere til salg).

Alfabetet - Arabisk

Alfabetet - Arabisk med billeder

Alfabetet - Bosnisk med billeder

Alfabetet - Farsi

Alfabetet - Farsi med billeder

Alfabetet - Somali med billeder

Alfabetet - Tyrkisk med billeder

Alfabetet - Urdu med billeder

 

Eventyr
Her kan du hente eventyrene Hvad er det dog der piber og Den lille hvide kat. I artiklen med pædagogisk inspiration redegøres der bl.a. for fokus-ord, bordteater og sprogværksteder. Den pædagogiske inspiration kan evt. anvendes på begge eventyr.

Den lille hvide kat

Hvad er det dog der piber

Illustrationer til Hvad er det dog der piber

Pædagogisk inspiration til Hvad er det dog der piber

 

Mis med de blå øjne
I lærerhæftet til Børnebogen er der er en gennemgang af hvordan der kan arbejdes på klassen med Mis med de blå øjne. Ud over det almindelige danskfaglige arbejde er der i Mis med de blå øjne et godt grundlag for at inddrage en række sproglige elementer i arbejdet med de tosprogede elevers tilegnelse af dansk som andetsprog.

Pædagogisk inspiration til Mis med de blå øjne.

 

Læsefidusens ordskov

Læsefidusen og elevernes sprog - Illustrationer

Læsefidusens ordskov - Oplæg

Læsefidusens ordskov - Skabeloner

 

Plakatord
Plakaten kan laves så den passer til forskellige elevsammensætninger i Danskfidusen og klassens tosprogede elever s. 70. Den pædagogiske anvendelse af fødselsdagsord fra børnenes modersmål er omtalt i Danskfidusen og klassens tosprogede elever s. 75 (bogen er udgået og ikke længere til salg).

Plakatord - Arabisk

Plakatord - Bosnisk

Plakatord - Farsi

Plakatord - Somali

Plakatord - Tyrkisk

Plakatord - Urdu

 

Remser
Der kan læses om anvendelse af remser fra børnenes modersmål i Danskfidusen og klassens tosprogede elever side 89 (bogen er udgået og ikke længere til salg).

Remser - Bosnisk

Remser - Tyrkisk


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.