Undervisningsforløb Luremine

Undervisningsforløb til Luremine
Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Luremine er den ene af de to første udgivelser i en ny serie af bøger fra Dansklærerforeningens Forlag, hvor fiktion og fakta forenes. Bogen er skrevet af Ellen Holmboe, og den består af to dele: en fortælling og en faktadel, og hvor fortællingen formidler en god læseoplevelse, der vækker nysgerrighed og undren, giver faktadelen mulighed for et uddybende indblik i og viden om de fakta, fortællingen er bygget op om.

Man kan vælge to indgange til arbejdet med Luremine. Alt efter den sammenhæng, som bogen indgår i, kan man vælge fiktionsdelen først eller faktadelen først.

Det ene udgangspunkt kan være fortællingen – fiktionsdelen. Den spændende historie læses og bearbejdes, og giver motivation for faktadelen.

Det andet udgangspunkt kan være faktadelen, der lægger op til et fagfagligt arbejde med undersøgende aktiviteter. Det vil give en god baggrund for arbejdet med fiktionsdelen.


Du kan downloade forløbets enkelte dele eller hele forløbet:

Undervisningsforløb til Luremine – Samlet forløb

Undervisningsforløb til Luremine – Lærerdelen

Undervisningsforløb til Luremine – Elevdelen

 

© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.