Undervisningsforløb til Randulf


Randulf af Ellen Holmboe

Undervisningsforløb til Randulf
Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune.

Målgruppe: 6.-10. klasse

Randulf er den ene af de to første udgivelser i en ny serie af bøger fra Dansklærerforeningens Forlag, hvor fiktion og fakta forenesBogen som er skrevet af Ellen Holmboe består af to dele: en fortælling og en faktadel, og hvor fortællingen formidler en god læseoplevelse, der vækker nysgerrighed og undren, giver faktadelen mulighed for et uddybende  indblik i og viden om de fakta, fortællingen er bygget op om.

Man kan vælge to indgange til arbejdet med Randulf. Alt efter den sammenhæng, som bogen indgår i, kan man vælge fiktionsdelen først eller faktadelen først.

Det ene udgangspunkt kan være fortællingen – fiktionsdelen. Den spændende historie læses og bearbejdes og giver motivation for faktadelen.

Det andet udgangspunkt kan være faktadelen, der lægger op til et fagfagligt arbejde med undersøgende aktiviteter. Det vil give en god baggrund for arbejdet med fiktionsdelen.


Du kan downloade forløbets enkelte dele eller hele forløbet:

Undervisningsforløb til Randulf – Samlet forløb

Undervisningsforløb til Randulf – Lærerdelen

Undervisningsforløb til Randulf – Elevdelen

 

© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.