Undervisningsforløb til Skrædder i Helvede – Eventyr i 6. klasse

Undervisningsforløb til mellemtrin

Af Marie Elmegaard

Eventyr i 6. klasse
Der sættes fokus på eventyrgenrens forskellige fagudtryk. I forkøbet arbejdes med genretræk, intertekstualitet og selvstændig skrivning.


Download undervisningsforløbet
Undervisningsforløbet Eventyr i 6. klasse© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.