Undervisningsforløb til Skrædder i Helvede – Den korte tekst i 9. klasse

Undervisningsforløb til udskoling

Af Marie Elmegaard


Den korte tekst i 9. klasse
To af antologiens korte tekster, Visdommens frø og Fugle i mit hoved er omdrejningspunkt for arbejdet med kortprosagenren, sproglige virkemidler og sammenhængen mellem tekst og billede. Forløbet afsluttes med et oplæg til produktion af en synopse med udgangspunkt i kortprosa.

Download undervisningsforløbet
Undervisningsforløbet Den korte tekst i 9. klasse

 

© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.