Vil du se min læseoplevelse – "Men vi kan så meget mere"


MEN VI KAN SÅ MEGET MERE
Undervisningsforløb til den dannelsesorienterede danskundervisning med udgangspunkt i fælles mål.

Dansklærerforeningen iværksatte i 2015-16 en produktion af undervisningsforløb hvor dannelsesperspektivet er i centrum. Forfatterne er dansklærere der med kritiske briller arbejder med målstyringen og her deler deres gode ideer til forløb. Alle forløb er grundigt bearbejdede og kvalitetssikrede af Dansklærerforeningen.


Vil du se min læseoplevelse
– Et læseforståelsesforløb til 2.-3. klasse

Af Mette Bjerg og Tina Redemann

Forløbet er tænkt som en indføring i en måde at arbejde med litteratur på. Eleverne introduceres til et læseark, hvor de skal give udtryk for deres egen oplevelse af teksten, og til appen Glogster – et lettilgængeligt og intuitivt værktøj, hvor eleverne samler deres læseoplevelse i ord og billeder. Når først eleverne er fortrolige med læsearket og Glogster, kan samme forløb bruges mange gange på tekster, som klassen læser fælles, og til bogpræsentationer af individuelt læste bøger.


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.

 

Download filer:

Du skal være logget ind som medlem for at få adgang til filer med undervisningsforløb.
►​Log ind her. OBS! Har du ikke tidligere været logget ind på dansklf.dk? Klik på fanen ”Bestil ny adgangskode”.

Er du ikke medlem af Dansklærerforeningen, kan du læse mere om medlemsskab og medlemsfordele her på Bliv medlem.