Web 2.0 og ældre litteratur

Undervisningsforløb til 8.-10. klasse.

Af Lektor Sofia Esmann

Udgangspunktet for forløbet er forskellige værktøjer i Web 2,0 og forskellige tekster af kanonforfatteren Adam Oehlenschläger.

Gennem forskellige opgaver der løses via værktøjerne, kommer eleverne ind i hhv. forfatterens liv og nogle af hans digte. Der arbejdes med kritisk mediebevidsthed, anvendelse af digitale værktøjer og udarbejdelse af sproglige produktioner i andre udtryksformer.

Forløbet vil også kunne anvendes med andre forfattere.


Download undervisningsforløb:
Undervisningsforløbet Web 2.0 og ældre litteratur.

Download bilag:
Bilag 1 - digtet Skjøn jomfru! luk dit vindue op


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.