Undervisningsforløb

Her kan du finde færdige undervisningsforløb til din undervisning.
Forløbene er bygget op med baggrund til læreren, mål, danskfaglige mål og aktiviteter, evaluering og differentiering.

Undervisningsforløbene er inddelt efter klassetrin og emne.

Har du selv ideer til undervisningsforløb, er du velkommen til at skrive til os på dansklf@dansklf.dk.

Alle undervisningsforløb ligger til gratis download. Du skal være logget ind som medlem af Dansklærerforeningen.

Print og downloads indberettes til Copydan
Ved print eller downloads skal der dog indberettes til Copydan Tekst & Node. En kopiaftale med Tekst & Node giver adgang til at kopiere fra alverdens udgivne materiale inden for visse rammer.


Titel Målgruppe Emne
Nabosprog – norsk på mellemtrinnet "Men vi kan så meget mere" Mellemtrin Sprog
Dansk i grundforløbet – forløbet migrationslitteratur i Litteratur med udsyn 1 STX/HF, HHX/HTX/EUD Litteratur, Skriftlighed, Medier
VILDHEKS – et undervisningsforløb Mellemtrin, Udskoling Litteratur, Drama
"Når sandheden har fundet sine bukser" – forløb om falske nyheder og kildekritik Udskoling Litteratur, Skriftlighed, Sprog, Medier
1000 års ballade – "Men vi kan så meget mere" Udskoling Litteratur, Drama, Kanon
Veninder – "Men vi kan så meget mere" Udskoling Litteratur, Sprog
Føl(g) mig – "Men vi kan så meget mere" Mellemtrin Drama, Sprog
Vær nær! – "Men vi kan så meget mere" Udskoling Litteratur, Skriftlighed, Sprog
Lille Soldat – Fiktion og fakta – "Men vi kan så meget mere" Mellemtrin, Udskoling Litteratur, Medier, Læsning
Det forunderlige sprog – "Men vi kan så meget mere" Mellemtrin, Udskoling Skriftlighed, Sprog