Kursus: Bogstavministeriet

Bogstavministeriet er et kreativt univers, som er udviklet til 0-1 årgang med henblik på at åbne danskverdenen for eleverne på en måde, hvor de begejstres og bliver nysgerrige på faget.

I det univers bliver eleverne agenter, der kommer på hemmelige bogstavmissioner. De modtager videoer og missioner fra Bogstavministeriet, der ikke kan fungere uden alle elevers hjælp. På denne måde kommer eleverne igennem alfabetet, hvor opgaverne, der knytter sig til hvert enkelt bogstav, er varierede og gør, at eleverne får leget med bogstaver på mangfoldige måder.

Et af de særlige kendetegn ved Bogstavministeriet er, at arbejdet med missionerne tager afsæt i klassens fællesskab. Eleverne er således sammen om at udføre missionerne og her er alle agenter uundværlige.

Danskfagligt beskæftiger Bogstavministeriet sig med børneskrivning, bogstavkendskab, store og små bogstaver, vokaler og konsonanter, mængder af sproglig udveksling og sproglig opmærksomhed.

Læs også artiklen "De hemmelige agenter" af Jens Raahauge, fra DANSK 1/2016.

Uddrag fra artiklen:
”Netop som jeg træder ind i klassen, ringer lærerens mobiltelefon. Hele 0.Y sidder forventningsfulde og venter på at høre beskeden. For den er ventet. Og lærerens mobiltelefon er på medhør. Det er Finn fra Bogstavministeriet, der ringer. Han skal lige høre, om alle vinduer og døre er lukkede. For det er top-hemmeligt, det han vil spørge om. Og det kan man godt forstå. For i 0.Y er alle elever  hemmelige agenter. Og de bliver sendt på missioner for Bogstavministeriet. I går var det B og M det gjaldt. Nu er der en ny mission på vej…”


Tid
Torsdag den 9. november 2017 kl. 15:00 - 17:30

Sted
Vestegnens Privatskole, Kirkevej 4, 2630 Taastrup

Pris
Kr. 550,00 for medlem og kr. 850,00 for ikke medlem. De oplyste priser er ekskl. moms.
Prisen er inklusiv kaffe/te, kage, frugt, sodavand/vand.

Tilmeldingsfrist
Mandag den 23. oktober 2017
 
GÅ TIL TILMELDING
 
Målgruppe
Dansklærere i indskolingen

Undervisere
Trine Oxvig og Didde Sannung