Kursus: Det fælles tredje i danskundervisningen

Kursus ved lærere, cand.mag. i filosofisk pædagogik og en del af tænketanken SOPHIA Marie Hyldgaard Kjeldsen og Dorte Brøchner Jessen

Ethvert menneske og dermed enhver lærer og enhver elev er til stede i verden i kraft af at ’være, gøre og tænke’, men hvad betyder denne filosofiske udlægning af skolens menneskelige grundlag for det konkrete arbejde med undervisning? På dette lille kursus om det fælles tredje i danskundervisningen, tager vi fat i dette spørgsmål, og det gør vi sammen med en grundlæggende tese om, at dannelsens fineste formål er at bygge bro mellem det individuelle og det almene; at være engageret ud over sig selv i det fælles. Vi kan betragte det fælles tredje som dannelsens forudsætning, fordi vi bliver levende, når vi oplever forbundetheden mellem den, der ser, den, der bliver set og selve det at se.

Forundring tænder tænkning, sagde de gamle grækere. Vi må forsøge at give mere plads til udvidelse af den fælles opmærksomhed. Håndfast, konkret og poetisk svævende i undervisningen. At undervise er et ønske om at mødes. En underviser er et menneske, der har mødt og engageret sig i noget, som han ikke kan lade være med at bringe videre ind i nye møder med eleverne.

Hvilke tanker kan vi gøre os om danskundervisning i dette lys? På kurset vil vi give oplæg der i samspil med kursusdeltagernes erfaringer, samt opfattelse og forståelse af danskfaget, vil danne grobund for dialoger, øvelser og perspektiveringer af det politiske opdrag, der i disse år er til undervisning i dansk.

 

GALTEN - Torsdag den 7. marts 2019 kl. 15:00-18:00
Skovbyskolen, Skråvejen 1, 8464 Galten
GÅ TIL TILMELDING (Tilmeldingsfrist 7. februar 2019)


Priser*
550,00 kr. for medlemmer og 850,00 kr. for ikke-medlemmer

De oplyste priser er ekskl. moms.
Prisen er inklusiv kaffe, kage, vand.

Målgruppe
Lærere på alle klassetrin.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende kursets indhold rettes til kursuskoordinator Ida Geertz-Jensen på igj@dansklf.dk