Kursus: Hvad kan den nyeste børne- og ungdomslitteratur? Spot på Jesper Wung-Sungs forfatterskab

Kursus ved cand.pæd og master i børnelitteratur Søren Fanø

En dag i selskab med kolleger omkring læselyst, litteratur, litteraturdidaktik, æstetiske læreprocesser og dannelse.

Vi mødes til en dag omkring den nyeste ungdomslitteratur. Den, der kan bruges i undervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen. Dagen vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg, refleksion, diskussion og individuelt- og gruppearbejde.

Vi vil på dagen beskæftige os med:

  • Forskellige litterære tendenser
  • Repræsentative forfatterskaber og genrer – herunder visuelle tekster som graphic novels
  • Børnelitteraturens særkende
  • Analyse og perspektivering af ungdomsbøger
  • Og endelig blive gjort bekendt med tendenser inden for forskning i det børnelitterære felt og litteraturpædagogik – herunder læsevaner, læselyst, dannelse og formidlingsformer

Dagen starter med et oplæg omkring de nyeste tendenser inden for børne- og ungdomslitteraturen med et særligt fokus på visuelle tekster. Udvalgte værker vil blive præsenteret og deltagerne vil få inspiration til hvordan disse værker kan indgå i undervisningen.

Med udgangspunkt i et nyere konkret værk af forfatteren Jesper Wung-Sung vil vi i fællesskab analysere og fortolke værket med henblik på konkrete undervisningsideer på baggrund af en æstetisk tilgang til værket i klasseværelset.

Jesper Wung-Sung har skrevet adskillige værker, der er velegnede til at indgå i undervisningen, blandt andet erindringerne ”Lynkineser” (Dansklærerforeningens Forlag, 2017). Herudover er Jesper Wung-sung en særdeles flittig forfatter.

På kursusdagen vil vi arbejde med ”Lynkineser” og et af Jesper Wung-sungs allernyeste værker. Hvordan kan de indgå i motiverende undervisning med fokus på æstetiske læreprocesser? Kan de anvendes som hovedværkslæsning?

Deltagerne vil i god tid inden kursusdagen få at vide, hvilket værk der vil danne udgangspunkt for arbejdet.

Søren Fanø er medforfatter til bogen ”Oplevelse og nærvær” (Høst & Søn, 2016), der vil danne baggrund for den æstetiske tilgang på kurset.

Alle deltagere på kurset får et eksemplar af “Lynkineser” af Jesper Wung-Sung.


Tid og sted (2019)
GRENAA- Onsdag den 13. marts 2019 kl. 09:00-15:00
Kattegatskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa

GÅ TIL TILMELDING ( Tilmeldingsfrist 14. februar 2019)


Priser*
1.100,00 kr. for medlemmer og 1.800,00** kr. for ikke medlemmer

Prisen er inklusiv morgenkaffe, formiddagskaffe, frugt, frokost og eftermiddagskaffe. Vand hele dagen. 
*De oplyste priser er ekskl. moms
** Prisen er inkl. ét års medlemskab af Dansklærerforeningen.

Målgruppe
Lærere, der underviser i 6.-9. klasse

Kontakt
Spørgsmål vedrørende kurset indhold rettes til kursuskoordinator Ida Geertz-Jensen på igj@dansklf.dk