Kursus: Mundtlighed og mundtlig prøve – JYLLAND

KURSET BLIVER UDBUDT TIL FORÅRET 2018!
Ny dato og sted følger senere her på siden.


Greb om prøveform B

Undervisningen skal være vedkommende, interessant og med blik for fagets åbne vinkler og mange nuancer, når det gælder overblik, fordybelse og formidling.

Eleverne skal have greb om de danskfaglige tilgange, og de skal have greb om den mundtlige formidling.
I det daglige danskarbejde må de møde situationer og udfordringer, der sætter dem i stand til at vise fordybelse, indsigt og perspektivering – de tre vigtige begreber i prøveform B.

På kurset arbejder vi med:

  • Konkrete eksempler på, hvordan den mundtlige prøves elementer – både i tilgange og formidling – kan kvalificere og vinkle det daglige danskarbejde
  • Overblik over prøvens forskellige etaper
  • Eksempler på opgivelser, fordybelsesområder og prøveoplæg
  • Vinkler på lærerrollen i prøvesammenhæng. 


Tid og sted
KURSET BLIVER UDBUDT TIL FORÅRET 2018!
Ny dato og sted følger senere her på siden.


Pris
Kr. 1.300,00 for medlem og kr. 1.500,00 for ikke-medlem. De oplyste priser er ekskl. moms.
Prisen er inklusiv forplejning.

 
Målgruppe
Dansklærere og andre interesserede fra 6. - 10. årgang

Instruktør
Birgitte Therkildsen, Greb om Dansk. Danskfaglig konsulent, tidligere lærer, fagkonsulent i UVM og danskfaglig konsulent i Dansklærerforeningens Hus. Oplægsholder, lærebogsforfatter, beskikket censor og medlem af opgavekommissionen for dansk. Bl.a. medforfatter til udgivelsen Sæt spor til den mundtlige prøve – Overblik – fordybelse og formidling fra Dansklærerforeningens Forlag.