Kursus: NYT! Læsefidusen – hele danskfaget i ét system (6-timers kursus)

6-timers kursus

Kursus ved de tre forfattere bag Læsefidussystemet: Dorrit Bang, Bente Østergaard Pedersen og Maj-Britt Westi, som er aktive undervisere i danskfaget.

Læsefidussystemet bygger på praksisviden, som er forankret i opdateret forskningsbaseret viden; med udgangspunkt i Fælles Mål. Systemet understøtter dansklærerens systematiske, konkrete og eksplicitte undervisning i arbejdet med strategier (fx læsefiduser og forældrefiduser i elevbøgerne).

Kom og få fidus til undervisning med Læsefidusen.
Kurset sætter fokus på organisering af undervisning især i forhold til:

  • læring som en elevaktiv proces i fællesskab og individuelt;
  • undervisningsdifferentiering i ordafkodning og sprogforståelse;
  • forældresamarbejde om den enkelte elevs læse-skriveudvikling gennem MIT KONTAKTKORT;
  • mål og evaluering - ikke mindst elevens selvevaluering - i det daglige arbejde i danskfaget.

Undervejs i kurset præsenteres elevbøgerne.

MIN LÆSEBOG indeholder tre tilgange til tekster:

LYT OG TAL: relevant børnelitteratur til dialogisk læsning, sprogforståelse og dannelse som menneske

LÆS OG LÆS: afkodningstekster med progression i ordmaterialet til gentaget læsning og læseforståelse

LÆS OG SKRIV: fiktion og faktatekster til genreforståelse og faglig læsning og skrivning.

MIN ARBEJDSBOG understøtter de tre tilgange til tekster gennem skriftlige opgaver med fokus på: ordkendskab, lytteforståelse, analyse og syntese, øveord (hyppige ord) til læsning og stavning, læseforståelse og genreforståelse.

Alle deltagere får et gratis eksemplar af  Læsefidusen. Min læsebog 1 og Læsefidusen. Min arbejdsbog 1 af Dorrit Bang, Bente Østergaard Pedersen og Maj-Britt Westi.

Tider og steder:

HOLBÆK – Mandag den 14. januar 2019 kl. 9:00 - 15:00 - OBS! KURSET ER AFLYST!
Holbæk Bibliotek, Nygade 9, 4300 Holbæk
NB! Ved køb af klassesæt kan du få forfatterne ud og holde oplæg. Kontakt Camilla på cls@dansklf.dk

 

GRENAA– Mandag den 4. marts 2019 kl. 9:00 - 15:00 - OBS! KURSET ER AFLYST!
Kattegatskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa


NB! Ved køb af klassesæt kan du få forfatterne ud og holde oplæg. Kontakt Camilla på cls@dansklf.dk
Du har også mulighed for at høre forfatterne holde oplæg om systemmet, både på Danmarks Læringsfesitval og Skolemessen.

 

Priser*
1.100,00 kr. for medlemmer og 1.800,00** kr. for ikke medlemmer

Prisen er inklusiv kaffe, kage, vand 

*De oplyste priser er ekskl. moms
** Prisen er inkl. ét års medlemskab af Dansklærerforeningen.

Målgruppe
Lærere, der underviser i indskolingen

Kontakt
Spørgsmål vedrørende kursets indhold rettes til kursuskoordinator Ida Geertz-Jensen på igj@dansklf.dk