Kursus: Undervisning, der giver elever såvel læselyst som skrivefryd

Kursus ved lærebogsforfatter og oplægKursus ved læremiddelforfatterne Cecilie Bogh & Jette Eiberg

Nogle tekster er nemme at læse og blive grebet af, mens andre tekster først skal ”åbnes”. Jo klogere eleverne bliver på tekster, des nemmere for dem er det at åbne og forstå de mange forskel- lige slags tekster, de læser, lytter til og ser – i skolen og i deres hverdag.

Kurset giver konkrete ideer og inspiration til en undervisning, der giver eleverne de nødvendige kompetencer til at analysere, fortolke, vurdere og perspektivere fiktionstekster. Kompetencer, der er nødvendige for, at eleverne er godt klædt på til prøven – men som også er vigtige i et dannelsesmæssigt perspektiv.

Kurset bygger på det populære materiale Læselyst og Skrive- fryd, der lige er kommet i en ny og opdateret udgave med nye tekster og opgaver.

Alle deltagere får et eksemplar af den nye udgave af “Læselyst og skrivefryd” (Udkommer efteråret 2018)  af Cecilie Bogh & Jette Eiberg.

Tider og steder (2019):

HOLBÆK - Onsdag den 10. april 2019 kl. 15:00-18:00
Holbæk Bibliotek, Nygade 9, 4300 Holbæk

GÅ TIL TILMELDING (Tilmeldingsfrist 8. marts 2019)


FREDERICIA - Torsdag den 11. april 2019 kl. 15:00-18:00
Kristinebjergskolen, afd. Havepladsvej, Havepladsvej 175, 7000 Fredericia
GÅ TIL TILMELDING (Tilmeldingsfrist 8. marts 2019)


Priser*
550,00 kr. for medlemmer og 850,00 kr. for ikke-medlemmer

De oplyste priser er ekskl. moms.
Prisen er inklusiv kaffe, kage, vand.

Målgruppe
Lærere, der underviser i udskolingen.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende kursets indhold rettes til kursuskoordinator Ida Geertz-Jensen på igj@dansklf.dk