Fællesarrangement mellem Pontoppidan Centret og Dansklærerforeningen

Dansklærerforeningen og Pontoppidan Centret på SDU har indgået et spændende samarbejde om formidlingen af Pontoppidans tekster i gymnasiet. Vi vil derfor gerne invitere til en hel kursusdag med vidt forskellige vinkler på Henrik Pontoppidans forfatterskab. I forbindelse med samarbejdet, vil Pontoppidan Centret gerne have, at I besvarer spørgeskemaet om jeres brug af Pontoppidan, da de vil bruge dette i en forskningsmæssig sammenhæng.

Kanonisk forfatter i en opbrudstid. 
Nye didaktiske og forskningsmæssige tilgange til Henrik Pontoppidans forfatterskab

Ved dette arrangement vil forskere med tilknytning til Pontoppidan Centret ved Syddansk Universitet fremlægge de nyeste tilgange til emnet og vise Pontoppidan udsat for både Digital Humaniora og for tværfaglige inspirationer og aktualiseringer hentet fra samfundsvidenskab, historie, filosofi, religion, køns- og kærlighedsteori. I en række workshops vil deltagerne få mulighed for at analysere og diskutere Pontoppidan-tekster og tekstuddrag, der kunne være centrale i en didaktisk nyorientering af undervisningen i et kanonisk forfatterskab. 


PROGRAM

9.00 Ankomst

9.15 Velkomst ved Birgitte Darger, Christianhavns Gymnasium og Nils Gunder Hansen, SDU

9.30-10.30 Workshops.

10.30-10.45 Pause

10.45-11.15 Afrapportering fra workshops og kort plenumdiskussion

11.15-11.45 Oplæg ved Jon Helt Haarder, Lektor Institut for kulturvidenskab, SDU

11.45-12.45 Frokost

12.45-13.15 Oplæg ved Lotte Prætorius, Hasseris Gymnasium

13.15-13.45 Oplæg ved Kamilla Jensen Husen, Forskningsbibliotekar, adjunkt ved Pontoppidan Centret, SDU

13.45-14 Kaffepause

14-14.30 Oplæg ved Søren Blak Hjortshøj, Post.doc ved Pontoppidan Centret, SDU

14.30-15 Oplæg ved Nils Gunder Hansen, Professor ved institut for kulturvidenskaber og leder af Pontoppidan Centret SDU

15-15.30 Afsluttende diskussion

Til hvert oplæg vil der være tilknyttet Pontoppidan-tekster og tekstuddrag, som I vil få tilsendt som forberedelse før kurset. Disse tekster vil samtidig fungere som baggrund for de enkelte workshops.


Arrangører: Dansklærerforeningen og Pontoppidan Centret ved Syddansk Universitet

Tid: Tirsdag den 31. august kl. 9.00-15.30

Sted: Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5000 Odense C.

Tilmeldingsfrist: Før sommerferien

Pris: Kr. 600,- ekskl. moms. Inkl. en sandwich og kaffe/te.

GÅ TIL TILMELDING


Kontakt
Spørgsmål vedr. kurset rettes til Lotte Prætorius på mail: lp@hasseris-gym.dk